Upita Pericu majku:
- Mama jer istina kad neko ljudi umru da se pretvore u prasinu?
- Da Sine.
- Pa Mama, čini mi se da je neko umro ispod mog kreveta!
Vic posla(o/la): Rudolf, 11. 06. 2021
Mali Perica 637