U raju je sigurno lepo, ali je u paklu ekipa.
Vic posla(o/la): Citat majstor, 14. 09. 2019
Bosanci 126