Čim je čovek pronašao vatru, žena je stavila za kafu.
Vic posla(o/la): Grafit manijak, 09. 09. 2019
Grafiti 25