Ako ne možete da živite jedno bez drugog, venčajte se pa ćete moći.
Vic posla(o/la): Humorista, 11. 07. 2019
Grafiti 18