Kako se na japanskom kaze homoseksualac:
- Nakitu Najasi
Vic posla(o/la): adin, 24. 07. 2019
68