Kako Romi kazu kuća meni kuća tebi?
- Baraka Obama
Vic posla(o/la): tigrica M., 07. 07. 2019
Romski vicevi 105