Popularne turističke destinacije ovih dana:
-Santa Kuhinja, La Terasa, Kupatilska ostrva, Ujedinjene Ugaone Garniture.
Vic posla(o/la): Koroničar, 21. 04. 2020
Razni vicevi 111