U detinjstvu su me upozoravali da će dolaziti ljudi i nuditi mi alkohol, drogu i cigarete.
I gde su sada ti ljudi. Gde su!
Vic posla(o/la): cica toma, 17. 01. 2020
Citati i aforizmi 68