- Tata, šta je to crni humor?
- Sine, vidiš onog čovjeka bez ruku?
- Vidim.
- Otrči do njega i reci mu da nema ruke.
- Ali tata ja nemam noge.
Vic posla(o/la): Mateo, 18. 12. 2019
Crni humor 244