Pita učiteljica malog Pericu:
- Ti jedeš čokoladu, tvoj brat jede čokoladu, koje je to vreme Perice.
- Vreme kada dođe rodbina iz Beča.
Vic posla(o/la): Pericin Tata, 30. 11. 2019
Mali Perica 67