Ako gurnete ruku u času sumporne kiseline, primetićete da čaša nema dno.
Vic posla(o/la): Leposava, 15. 05. 2019
Grafiti 3