Dođe Perica kući i kaže tati:
- Danas sam dobio 5!
- Bravo sine! A iz čega?
- 4 iz fizičkog i 1 iz matematike.
Vic posla(o/la): Humorista, 03. 07. 2019
Mali Perica 61