Kaže doktor:
●S tim vašim srcem živećete 70 godina!
A pacijent će:
●Ali, doktore, pa ja i imam 70 godina.
●Eto, vidite!
Vic posla(o/la): Butragenjo, 21. 06. 2019
Lekarski vicevi 5