Tunel
- Pesimist vidi samo tamu u tunelu.
- Optimist vidi svjetlo na kraju tunela.
- Realist vidi da je to svjetlo ustvari vlak.
- A strojovođa vidi 3 idiota na pruzi.
Vic posla(o/la): Daba, 12. 06. 2019
Razni vicevi 6