Kako se zove Ciga u Turskoj Seriji?

Bazdim
Vic posla(o/la): Nikola Blagojevic 2000, 29. 06. 2017
Romski vicevi 546