Francuz ima ženu i ljubavnicu. Voli ljubavnicu.
Englez ima ženu i ljubavnicu. Voli ženu.
Crnogorac ima ženu i ljubavnicu. Voli majku.
Srbin ima ženu i ljubavnicu. Ne voli nijednu. Voli da ima.
Vic posla(o/la): veliki vitez, 18. 02. 2021
Narodi vicevi 24