Šetaju gradom Mama, Tata i sin i sin kaže Tati:
- Tata ti i posle 20 godina braka još uvek držiš Mami ruku dok šetate?
- Moram sine. Ako je pustim, odmah uđe u prodavnicu!
Vic posla(o/la): Ferdinand the bull, 04. 01. 2020
Razno 53