Ako želiš da promeniš svet, bolje to uradi dok si sam.
Jer kada se oženiš, bićeš sretan ako možeš da promeniš TV kanal.
Vic posla(o/la): Đurđa U., 01. 12. 2019
Citati i aforizmi 24