Objavio Perica status na Facebook-u:
- Neko će pisati kontrolni iz Fizike a neko će igrati fudbal na livadi.
Mama mu u komentaru napiše:
- Neko će posle škole dobiti ručak a neko će dobiti batine!
Vic posla(o/la): Zovite me Kratki, 25. 08. 2019
Mali Perica 41