Na času prirode i društva, učiteljica pita malog Pericu:
- reci nam ti perice, kada se beru Jabuke?
- Pa najbolje je... Kada je komšijim pas zavezan!
Vic posla(o/la): Kibicer, 07. 07. 2019
Mali Perica 34